Inbrengwinkel Pandora

 

Stichting Inbrengwinkel Pandora beraadt zich over de mogelijkheden tot heropening

van de inbrengwinkel.

 

Naar verwachting wordt daar medio/eind september meer duidelijkheid over verkregen.

Tot die periode blijft de inbrengwinkel in ieder geval gesloten.

 

De stichting wil alle klanten die nog een tegoed hebben, de gelegenheid geven om dit

nog te laten uitbetalen. Dit geldt ook voor tegoeden, waarvan de uitbetalingstermijn van

een jaar al is verstreken.

 

De uitbetaling zal plaats vinden op onderstaande dagen en tijdstippen:

 

        - dinsdag 17 september van 14:00 - 15:00 uur

 

        - donderdag 19 september van 10:00 - 11:00 uur

 

        - vrijdag 20 september van 14:00 - 15:00 uur.


 

Zodra mogelijk, berichten wij u nader. Houd de website in de gaten!